Wi-Fi точки доступа
Наименование Гаран-
тия
Нали-
чие
Цена
(безнал с НДС)
Цена
(наличные без НДС)
Маршрутизатор ASUS ZenWiFi XD4 1PK white (XD4-1PK-WHITE) 12    3309.12 3309.12
Точка доступа Wi-Fi ASUS CT8-1PK-WHITE Информация 12    4986.73 4986.73
Точка доступа Wi-Fi ASUS CT8-2PK-BLACK Информация 12    8236.82 8236.82
Точка доступа Wi-Fi ASUS CT8-2PK-WHITE Информация 12    8236.82 8236.82
Точка доступа Wi-Fi ASUS XT8-1PK-WHITE Информация 12    5431.98 5431.98
Точка доступа Wi-Fi ASUS XT8-2PK-BLACK Информация 12    10330.02 10330.02
Точка доступа Wi-Fi ASUS XT8-2PK-WHITE Информация 12    10853.39 10853.39
Точка доступа Wi-Fi Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 Информация 12    18676.38 18676.38
Точка доступа Wi-Fi Cisco CBW140AC-E Информация 12    3343.19 3343.19
Точка доступа Wi-Fi D-Link DAP-1360U Информация 12    746.00 746.00
Точка доступа Wi-Fi Edge-core ECW5211-L Информация 12    11510.10 11510.10
Точка доступа Wi-Fi Edimax CAP1200 Информация 12    2790.44 2790.44
Точка доступа Wi-Fi Edimax CAP1300 Информация 12    3171.96 3171.96
Точка доступа Wi-Fi Edimax Office 1-2-3 Информация 12    9854.52 9854.52
Точка доступа Wi-Fi Edimax WAP1750 Информация 12    5381.76 5381.76
Точка доступа Wi-Fi Grandstream GWN7600 Информация 12    1791.57 1791.57
Точка доступа Wi-Fi Grandstream GWN7600LR Информация 12    3134.37 3134.37
Точка доступа Wi-Fi Grandstream GWN7602 Информация 12    1468.50 1468.50
Точка доступа Wi-Fi Grandstream GWN7610 Информация 12    2202.75 2202.75
Точка доступа Wi-Fi Grandstream GWN7630 Информация 12    3594.89 3594.89
Точка доступа Wi-Fi Grandstream GWN7630LR 12    4803.76 4803.76
Точка доступа Wi-Fi HP AP-303H (JY678A) (JY678A) Информация 12    9118.21 9118.21
Точка доступа Wi-Fi HP AP-505H (R3V46A) (R3V46A) Информация 12    12323.36 12323.36
Точка доступа Wi-Fi HP AP11 (R2W96A) (R2W96A) Информация 12    3552.89 3552.89
Точка доступа Wi-Fi HP AP22 (R4W02A) (R4W02A) Информация 12    6802.09 6802.09
Точка доступа Wi-Fi Huawei WS5800-2-pack 12    4916.24 4916.24
Точка доступа Wi-Fi Linksys LAPAC2600C Информация 12    6703.41 6703.41
Точка доступа Wi-Fi Linksys MX4200 12    5812.32 5812.32
Точка доступа Wi-Fi Linksys MX5300 Информация 12    10675.41 10675.41
Точка доступа Wi-Fi Mercusys HALO-S12-3-PACK Информация 12    1781.58 1781.58
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD) Информация 12    4843.11 4843.11
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik cAP (RBcAP2nD) Информация 12    1436.19 1436.19
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik cAP lite (RBcAPL-2nD) Информация 12    726.91 726.91
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA) Информация 12    6769.78 6769.78
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik GrooveA 52 (RBGrooveA-52Hpn) Информация 12    2139.90 2139.90
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik mANTBox 19s (RB921GS-5HPacD-19S) Информация 12    6828.82 6828.82
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPacn) Информация 12    3307.06 3307.06
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPacT-NM) Информация 12    4832.54 4832.54
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik QRT 5 (RB911G-5HPnD-QRT) Информация 12    5206.71 5206.71
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RB911G-5HPacD-NB Информация 12    3450.97 3450.97
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RB911G-5HPacD-QRT Информация 12    6127.76 6127.76
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE Информация 12    3289.73 3289.73
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT Информация 12    2584.27 2584.27
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RB921GS-5HPacD-15S Информация 12    4502.42 4502.42
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RB921UAGS-5SHPacT-NM Информация 12    5149.15 5149.15
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD Информация 12    1857.95 1857.95
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM Информация 12    5293.06 5293.06
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 Информация 12    8100.83 8100.83
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBDisc-5nD Информация 12    1521.95 1521.95
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBDiscG-5acD Информация 12    1705.81 1705.81
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBDynaDishG-5HacD Информация 12    4404.03 4404.03
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBGrooveGA-52HP Информация 12    2875.32 2875.32
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLDF-2nD Информация 12    1233.83 1233.83
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHG-2nD Информация 12    1867.93 1867.93
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHG-2nD-XL Информация 12    2155.76 2155.76
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHG-5HPnD Информация 12    2155.76 2155.76
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHG-5HPnD-XL Информация 12    2386.02 2386.02
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHG-5ND 12    1940.48 1940.48
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHGG-5acD Информация 12    2817.76 2817.76
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHGG-5acD-XL Информация 12    3191.93 3191.93
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL Информация 12    5682.80 5682.80
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHGG-60ad kit Информация 12    9023.64 9023.64
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLHGR&R11e-4G Информация 12    5089.23 5089.23
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLtAP-2HnD&R11e-LTE Информация 12    5107.44 5107.44
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 Информация 12    5539.48 5539.48
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBmAP2nd Информация 12    1246.17 1246.17
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBMAPL-2ND Информация 12    732.19 732.19
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBMQS Информация 12    717.51 717.51
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBOmniTikG-5HacD Информация 12    3422.19 3422.19
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBOmniTikPG-5HacD Информация 12    4055.41 4055.41
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBOmniTikU-5HnD Информация 12    2817.76 2817.76
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBOmniTikUPA-5HnD Информация 12    3105.58 3105.58
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBSEXTANTG-5HPnD Информация 12    3311.47 3311.47
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBSXTG-5HPacD-SA Информация 12    3483.28 3483.28
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Информация 12    3076.80 3076.80
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBSXTR&R11e-LTE6 Информация 12    4053.06 4053.06
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBSXTsq2nD Информация 12    1126.63 1126.63
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBSXTsq5HPnD Информация 12    1522.54 1522.54
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBSXTsq5nD Информация 12    1077.88 1077.88
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBSXTsqG-5acD Информация 12    1724.02 1724.02
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBWAP2ND-BE Информация 12    1247.34 1247.34
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBwAPG-60ad kit Информация 12    5812.32 5812.32
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBwAPGR-5HacD2HnD Информация 12    3713.84 3713.84
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G Информация 12    4849.28 4849.28
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE Информация 12    5010.82 5010.82
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 Информация 12    5610.55 5610.55
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RBwAPR-2nD Информация 12    2190.12 2190.12
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G) Информация 12    4101.81 4101.81
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik wAP (RBwAP2nD) Информация 12    1215.92 1215.92
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik wAP ac (RBwAPG-5HacD2HnD) Информация 12    2582.50 2582.50
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik wAP ac black (RBwAPG-5HacD2HnD-BE) Информация 12    2582.50 2582.50
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik wAP LTE kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE) Информация 12    3403.98 3403.98
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik Woobm-USB Информация 12    439.38 439.38
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik wsAP ac lite (RBwsAP-5Hac2nD) Информация 12    1551.32 1551.32
Точка доступа Wi-Fi Mimosa A5C (100-00037-01) Информация 12    26341.07 26341.07
Точка доступа Wi-Fi Mimosa B11 (100-00036) Информация 12    75280.30 75280.30
Точка доступа Wi-Fi Mimosa B24 (100-00074) Информация 12    36697.23 36697.23
Точка доступа Wi-Fi Mimosa B5c (100-00014) Информация 12    19843.55 19843.55
Точка доступа Wi-Fi Mimosa C5C/PoE BNDL (100-00072) Информация 12    5835.82 5835.82
Точка доступа Wi-Fi Mimosa C5X (100-00085) Информация 12    3222.18 3222.18
Точка доступа Wi-Fi Netgear RBK352 (RBK352-100EUS) 12    10746.48 10746.48
Точка доступа Wi-Fi Netgear RBK353 (RBK353-100EUS) 12    15034.50 15034.50
Точка доступа Wi-Fi Tenda I24 Информация 12    1259.97 1259.97
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW3-KIT-1 Информация 12    907.83 907.83
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW3-KIT-2 Информация 12    1644.72 1644.72
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW3-KIT-3 Информация 12    2439.47 2439.47
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW5-KIT-2 Информация 12    1839.15 1839.15
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW5-KIT-3 Информация 12    2728.47 2728.47
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW5S-KIT-2 Информация 12    1783.93 1783.93
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW5S-KIT-3 Информация 12    2875.32 2875.32
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW6-KIT-2 Информация 12    2525.82 2525.82
Точка доступа Wi-Fi Tenda MW6-KIT-3 Информация 12    3695.92 3695.92
Точка доступа Wi-Fi Tenda O1 Информация 12    748.35 748.35
Точка доступа Wi-Fi Totolink T10 12    3813.69 3813.69
Точка доступа Wi-Fi TP-Link CPE210 Информация 12    1227.96 1227.96
Точка доступа Wi-Fi TP-Link CPE510 Информация 12    1622.40 1622.40
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO E4 1 pcs AC1200, 2xFE LAN/WAN, MESH, MU-MIMO, Beamformi (DECO-E4-1- Информация 12    1428.26 1428.26
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO E4 3 pcs AC1200, 2xFE LAN/WAN, MESH, MU-MIMO, Beamformi (DECO-E4-3- Информация 12    3823.97 3823.97
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO S4 3 pcs AC1200, 2xGE LAN/WAN, MESH (DECO-S4-3-PACK) Информация 12    4493.90 4493.90
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-E3-2-PACK Информация 12    2388.37 2388.37
Точка доступа Wi-Fi TP-Link Deco-E4-2-Pack Информация 12    2671.79 2671.79
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M3-2-PACK Информация 12    2627.15 2627.15
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M4-1-PACK Информация 12    1718.44 1718.44
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M4-2-PACK Информация 12    3055.07 3055.07
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M4-3-PACK Информация 12    4490.67 4490.67
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M5-1-PACK Информация 12    2289.39 2289.39
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M5-2-PACK Информация 12    4302.41 4302.41
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M5-3-PACK Информация 12    6089.58 6089.58
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M9-PLUS-1-PACK Информация 12    4780.85 4780.85
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M9-PLUS-2-PACK Информация 12    8608.93 8608.93
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-M9-PLUS-3-PACK Информация 12    12408.53 12408.53
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-P9-2-PACK 12    5194.97 5194.97
Точка доступа Wi-Fi TP-Link DECO-P9-3-PACK 12    7502.27 7502.27
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP110 Информация 12    843.80 843.80
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP110-Outdoor Информация 12    1177.15 1177.15
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP115 12    877.28 877.28
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP225-WALL Информация 12    1247.34 1247.34
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP230-WALL Информация 12    1375.98 1375.98
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP245 Информация 12    2525.82 2525.82
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP265-HD (EAP265 HD) 12    3263.01 3263.01
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP620-HD 12    4648.98 4648.98
Точка доступа Wi-Fi TP-Link EAP660-HD 12    8410.98 8410.98
Точка доступа Wi-Fi TP-Link TL-WA801N Информация 12    889.91 889.91
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti ACB-AC Информация 12    2616.28 2616.28
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti AF-5XHD Информация 12    14384.84 14384.84
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti BulletAC-IP67 Информация 12    4299.18 4299.18
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti GBE Информация 12    4833.42 4833.42
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti IS-5AC Информация 12    4263.94 4263.94
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti IS-M5 Информация 12    3710.02 3710.02
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti LAP-120 Информация 12    3105.58 3105.58
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti LAP-GPS Информация 12    3331.15 3331.15
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti LBE-5AC-GEN2 Информация 12    2245.92 2245.92
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti LBE-5AC-LR Информация 12    3626.90 3626.90
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti LBE-M5-23 Информация 12    1669.68 1669.68
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti LOCO M2 (NS-LOCO-M2) Информация 12    1650.89 1650.89
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti LTU-Lite Информация 12    3451.56 3451.56
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti LTU-LR Информация 12    4946.50 4946.50
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NanoStation M2 (NS-M2) Информация 12    2906.46 2906.46
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NBE-2AC-13 Информация 12    3278.28 3278.28
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NBE-5AC-Gen2 Информация 12    3311.76 3311.76
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NBE-M5-16 Информация 12    2213.32 2213.32
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NBE-M5-19 3    2875.32 2875.32
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NS-5AC Информация 12    4285.67 4285.67
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NS-5ACL Информация 12    1666.45 1666.45
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NSM5 (NS-M5) Информация 12    2904.11 2904.11
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti PBE-2AC-400 Информация 12    4065.40 4065.40
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti PBE-5AC-500 Информация 3    5556.22 5556.22
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti PBE-5AC-620 Информация 12    7422.97 7422.97
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti PBE-5AC-Gen2 Информация 12    4094.18 4094.18
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti PBE-M2-400 Информация 3    2722.60 2722.60
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti PBE-M5-620 Информация 12    6909.59 6909.59
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti R2AC Информация 12    6416.46 6416.46
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti R5AC-Lite Информация 12    4458.37 4458.37
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti Rocket Prism 5AC-GEN2 (RP-5AC-Gen2) Информация 12    8109.06 8109.06
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti ROCKETM5 Информация 3    2875.32 2875.32
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-HD Информация 12    8400.99 8400.99
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-IW Информация 12    3260.95 3260.95
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-IW-5 Информация 12    15769.63 15769.63
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-LITE Информация 12    3025.11 3025.11
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-LITE-5 12    13069.06 13069.06
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-LR Информация 12    3818.10 3818.10
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-LR-5 Информация 12    16389.34 16389.34
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-SHD Информация 12    15309.41 15309.41
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-FlexHD Информация 12    6326.59 6326.59
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UAP-IW-HD Информация 12    5572.08 5572.08
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UBB Информация 12    17505.69 17505.69
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UDM Информация 12    11913.06 11913.06
Точка доступа Wi-Fi ZyXel NWA1123-ACHD-EU0101F Информация 12    6000.88 6000.88
Точка доступа Wi-Fi ZyXel NWA1123-ACHD-EU0102F Информация 12    17373.82 17373.82
Точка доступа Wi-Fi ZyXel NWA1123-ACHD-EU0103F Информация 12    5621.42 5621.42
Точка доступа Wi-Fi ZyXel WAC6503D-S (WAC6503D-S-EU0101F) Информация 12    10560.28 10560.28
Точка доступа Wi-Fi ZyXel WAH7601 (WAH7601-EUZNV1F) Информация 12    1925.50 1925.50
Точка доступа Wi-Fi ZyXel WAP3205V3-EU0101F Информация 12    846.74 846.74
Точка доступа Wi-Fi ZyXel WRE2206-EU0101F Информация 12    1031.47 1031.47
В начало страницы