Монетниця
Наименование Гаран-
тия
Нали-
чие
Цена
(безнал с НДС)
Цена
(наличные без НДС)
Монетница HPC System монетниця HPC 460 FT (Монетница HPC 460 FT)      729.60 729.60
Монетница Maken TRAY-4158 для СК-410 (15549) 12    583.56 583.56
Монетница ИКС-Маркет з кришкою до FT4617,6B8C (INSERT+LID FT4617) 12    758.57 758.57
В начало страницы