Папка на кольцах
Наименование Гаран-
тия
Нали-
чие
Цена
(безнал с НДС)
Цена
(наличные без НДС)
Папка на кольцах Buromax А4, 2 rings/20mm, ширина 25mm black (BM.3167-01) Информация      37.67 37.67
Папка на кольцах Buromax А4, 2 rings/20mm, ширина 25mm blue (BM.3167-02) Информация      37.67 37.67
Папка на кольцах Buromax А4, 2 rings/25mm, ширина 35mm JOBMAX, blue (BM.3161-02) Информация      29.54 29.54
Папка на кольцах Buromax А4, 2 rings/25mm, ширина 35mm JOBMAX, gray (BM.3161-09) Информация      29.54 29.54
Папка на кольцах Buromax А4, 2 rings/25mm, ширина 35mm JOBMAX, green (BM.3161-04) Информация      28.63 28.63
В начало страницы