Папка на кольцах
Наименование Гаран-
тия
Нали-
чие
Цена
(безнал с НДС)
Цена
(наличные без НДС)
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/20mm, ширина 25mm blue (BM.3167-02)      31.20 31.20
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/25mm, ширина 35mm JOBMAX, blue (BM.3161-02)      23.40 23.40
В начало страницы