Папка на кольцах
Наименование Гаран-
тия
Нали-
чие
Цена
(безнал с НДС)
Цена
(наличные без НДС)
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/20mm, ширина 25mm black (BM.3167-01)      27.72 27.72
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/20mm, ширина 25mm blue (BM.3167-02)      30.62 30.62
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/25mm, ширина 35mm JOBMAX, black (BM.3161-01)      21.91 21.91
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/25mm, ширина 35mm JOBMAX, blue (BM.3161-02)      23.23 23.23
В начало страницы