Папка на кольцах
Наименование Гаран-
тия
Нали-
чие
Цена
(безнал с НДС)
Цена
(наличные без НДС)
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/20mm, ширина 25mm black (BM.3167-01)      31.10 31.10
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/20mm, ширина 25mm blue (BM.3167-02)      30.83 30.83
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/25mm, ширина 35mm JOBMAX, black (BM.3161-01)      23.73 23.73
Папка на кольцах BUROMAX А4, 2 rings/25mm, ширина 35mm JOBMAX, blue (BM.3161-02)      23.73 23.73
В начало страницы